IT Benchmarks: leg de lat op een realistisch niveau.

Gebruik management informatie verrijkt met benchmarks. Wij bieden benchmarks op een 2-tal gebieden:

ICT Organisatie

Inzichten die van belang zijn voor de IT-organisatie: persoonlijke werkbeleving, IT-organisatie en de belangrijkste stakeholders zoals eindgebruikers en de business. Hoe doet uw IT-organisatie het in vergelijking met andere IT-managers en IT-organisaties?

Digitale werkplek

De IT Happiness Benchmark bestaat uit het meten van de digitale werknemerservaring – met de focus op o.a. de digitale werkplek, tools en kantoor- en bedrijfsapplicaties. Resultaten worden vergeleken met een wereldwijde benchmark.