IT Benchmarks: leg de lat op een realistisch niveau.

Gebruik management informatie verrijkt met benchmarks. Wij bieden benchmarks op een 3-tal gebieden:

ICT Organisatie

Inzichten die van belang zijn voor de IT-organisatie: persoonlijke werkbeleving, IT-organisatie en de belangrijkste stakeholders zoals eindgebruikers en de business. Inzicht in hoe u en uw IT-organisatie het doen in vergelijking met andere IT-managers en IT-organisaties.
Lees meer

Digitale werkplek

De IT Happiness Benchmark bestaat uit het meten van de digitale werknemerservaring – met de focus op o.a. de digitale werkplek, tools en kantoor- en bedrijfsapplicaties. Resultaten worden vergeleken met een wereldwijde benchmark.
Lees meer

IT Service Desk

De IT Happiness Service Desk Benchmark: inzicht in de ervaringen die ICT-eindgebruikers hebben met de ICT-Service Desk. Om te weten hoe uw ICT Service Desk wordt gewaardeerd ten opzichte van andere organisaties en waar verbeteringen mogelijk zijn.
Lees meer