IT Business Alignment Survey

Sluiten de IT-services, projecten, applicaties en innovaties
aan bij de behoeften van je interne klant? Yorizon zorgt voor de inzichten.

WAT IS DE IT BUSINESS ALIGNMENT SURVEY?

Inzicht in hoe ‘de business’ of je interne klant en stakeholder de IT-organisatie waardeert en wat verwacht wordt, is cruciaal. Met de IT Business Alignment Survey van Yorizon gaat u direct de dialoog met de business aan. U brengt snel en doeltreffend in kaart wat de belangrijkste prioriteiten voor uw ICT-organisatie zijn en waar de belangrijkste verbeteringen mogelijk zijn. Wij bieden een beproefde survey structuur – zowel online als via persoonlijke interviews.

HET SUCCES VAN JOUW ORGANISATIE HANGT VOOR EEN GROOT DEEL AF VAN HOE ICT EN DE BUSINESS SAMENWERKEN.

 IT Business Alignment Survey

We maken gebruik van zowel online ‘pulse’ metingen in combinatie met face-to-face interviews (op locatie of via Teams).

Rapportages en communicatie

Online trend rapportages en terugkoppeling van complimenten en verbetersuggesties eventueel op wens vertaald naar video’s.

Interpretatie en
kennisdeling

Interpretatie van de resultaten door onze specialisten in periodieke één-op-één webvergaderingen. Kennisdeling om acties te stimuleren.

VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSONDERWERPEN

 • De bijdrage van IT-projecten die aansluiten bij de business doelstellingen.

 • Partnership met de business

 • De stabiliteit van de ICT-infrastructuur

 • De beschikbaarheid van de juiste business applicatie en eindgebruiker services

 • De wijze waarop veranderingen en innovaties tijdig worden gefaciliteerd

 • De wijze waarop vereisten vanuit de business worden vertaald naar oplossingen

 • Pro-activiteit in het ontwikkelen van business oplossingen

 • Het leveren van een hoge kwaliteit van producten en oplossingen

WAT KAN DE IT BUSINESS ALIGNMENT SURVEY VOOR UW ICT-ORGANISATIE OPLEVEREN?

 • Bijdrage aan prioriteitstelling
 • Betere dialoog met de business

 • Klantgerichte producten, diensten en oplossingen

 • Innovatie in product- en dienstontwikkeling