Yorizon | the IT Happiness company

BDO

May 18th, 2017|klantcases|

BDO Nederland bestaat uit 28 vestigingen waar ruim 2.500 medewerkers werkzaam zijn. Wereldwijd heeft BDO meer dan 1.400 vestigingen in ruim 158 landen. In totaal heeft BDO bijna 67.000 specialisten op het gebied van audits, jaarrekeningcontroles, belastingzaken en bedrijfsfinanciën in dienst. De BDO-dienstverlening is opgedeeld in vier disciplines: Audit & Assurance, Accountancy & Bedrijfsadvies, [...]

Waterschap Rijn en IJssel

May 18th, 2017|klantcases|

Waterschap Rijn en IJssel beheert het water in Oost - Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het Waterschap zorgt voor 4.000 kilometer aan rivieren, beken, kanalen en andere watergangen door het gebied. Via honderden stuwen en 26 gemalen kunnen we water vasthouden of afvoeren. Er wonen 650.000 mensen in [...]

Starbucks

April 29th, 2016|klantcases, Nieuws|

Starbucks: IT-Happiness Ambassador of the year 2015 Ruim 2 jaar geleden kruisten de wegen van Starbucks & Yorizon elkaar. Namens Starbucks was Jan Willem Sewalt op zoek naar een eenvoudige “metric” om IT customer satisfaction te meten. Yorizon had meerdere uitgebreide surveys op de plank liggen. Maar juist die ene simpele & attractieve die nog [...]

Coöperatie DELA

April 29th, 2016|klantcases, Nieuws|

Coöperatie DELA: IT-Happiness Officer of the year 2015 DELA gaf ruim een jaar geleden aan behoefte te hebben aan een eenvoudig en doeltreffend middel om periodiek de ICT-gebruikertevredenheid te meten. Sinds oktober 2014 is IT-Happiness binnen DELA de metafoor voor de interne voice of the customer. Uit de 1e metingen bleek dat de online [...]

Swedish Space Corporation

April 29th, 2016|klantcases|

IT-perceptie: IT-Happiness voor Swedish Space Corporation Elk ruimteproject is uniek. Dit is één van de redenen waarom deze business zo uitdagend en inspirerend is. SSC Group werkt graag aan de best mogelijke oplossing in samenwerking met klanten en gaat voor die extra stap die nodig is om klantverwachtingen te overtreffen. De activiteiten van SSC [...]

CED

April 29th, 2016|klantcases|

Introductie CED CED is de schadespecialist van Nederland. Al meer dan 40 jaar is CED een solide partner bij het behandelen, onderzoeken, vaststellen, verhalen en herstellen van schades. CED biedt haar klanten – verzekeraars en eigen risicodragers – deskundige en vernieuwende oplossingen om schades efficiënt af te handelen en de klantbeleving te versterken. CED [...]

Hospitalvereinigung St. Marien – Keulen

April 21st, 2014|klantcases, Nieuws|

St. Marien haalt veel waarde uit de IT Happiness Survey Frank Becker, Leiter IT: "Wij zijn een groep van 11 ziekenhuizen en de trend is meer centralisatie van de ICT. In deze fase vonden veel veranderingen plaats die uiteraard van invloed zijn op de IT-eindgebruiker . We beheren ca. 5.000 gebruikers, 2.000 pc 's [...]

Dura Vermeer ‘bouwt’ aan IT-Happiness!

April 21st, 2014|klantcases, Nieuws|

Eind 2013 kwamen Dura Vermeer en Yorizon met elkaar in contact. Dura Vermeer had de behoefte om frequenter de ICT eindgebruiker tevredenheid te monitoren, waardoor door het jaar heen inzicht zou worden verkregen en periodiek waar nodig tijdig kon worden bijgestuurd. Eerder in 2010 onderzocht Dura Vermeer de interne ICT gebruiker tevredenheid. Deze initiële [...]

De Lotto ‘valt’ voor IT-Happiness Survey!

April 21st, 2014|klantcases, Nieuws|

In 2013 heeft De Lotto haar ICT voorzieningen geoutsourced aan Pink Elephant (voorheen: Nobel). Onderdeel van deze outsourcingsovereenkomst is dat de eindgebruikerstevredenheid jaarlijks inzichtelijk gemaakt dient te worden. Waardoor gemaakte afspraken omtrent de te leveren kwaliteit kunnen worden gespiegeld aan de eindgebruikerservaringen en er waar nodig bijsturing kan plaatsvinden. De Lotto heeft ervoor gekozen om [...]

Go to Top