MEET EN VERGELIJK DE TEVREDENHEID MET JE ICT-ORGANISATIE ONDER JE EINDGEBRUIKERS

Maak gebruik van of bouw verder met onze standaarden!

JE ORGANISATIE IS AFHANKELIJK VAN ICT, MAAR HOE TEVREDEN ZIJN JE EINDGEBRUIKERS?

Als je inzicht wilt hebben hoe het is gesteld met de tevredenheid van je eindgebruikers over de totale ICT-organisatie, gebruik dan onze beproefde IT Happiness Survey. Met IT Happiness meet je met een beperkt aantal gesloten en open vragen de beleving met de totale ICT-organisatie.

IT SURVEY STANDAARDEN VOOR ELKE ORGANISATIE

Onze surveys zijn in te zetten voor elke organisatie, of het nu een commercieel bedrijf is, een onderwijsinstelling, een ziekenhuis of een gemeente. Je survey wordt opgebouwd met kenmerken, die in jouw organisatie aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld:

SELFIE

Je eerste survey – ook wel nulmeting genoemd – is een perfecte gelegenheid om je IT-team te betrekken door middel van een SELFIE. Medewerkers van de ICT-afdeling wordt gevraagd om zich te verplaatsen in de ICT-eindgebruiker: M.a.w.: hoe schatten de ICT-medewerkers de tevredenheid van de eindgebruiker in? Een verschillenanalyse tussen de perceptie van de ICT-medewerker en de eindgebruiker is bijzonder interessant en nuttig. Het geeft meteen betrokkenheid en draagvlak om met die verschillen aan de slag te gaan.

TOTAAL ONTZORGD

Ons team voert de surveys uit. De voorbereiding, steekproeftrekking, communicatie en het versturen van de invites nemen we allemaal uit handen. Het enige dat je zelf moet doen is achterover leunen om via het online dashboard te zien hoe de response en resultaten binnenkomen.

BENCHMARKING

De tevredenheid met ICT is een belangrijke indicator van de kwaliteit van ICT en de kwaliteit van de ICT-communicatie. Met Yorizon kan je de tevredenheid van jouw organisatie over ICT vergelijken met andere organisaties.

SLIMME SURVEYS

Onze surveys hebben zich bewezen en ze zijn uitvoerig getest. Ze zijn ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten:

 • De tijd van de ICT-gebruiker of business: De meeste surveys vergen maar maximaal een minuut om in te vullen

 • Jouw tijd: Onze surveys zijn ontworpen op een manier dat maatwerk kan worden geboden met beperkte effort van je IT-team

 • Design: Goed uitziende, duidelijke ontworpen schermen geschikt voor elk (mobiel) device
 • In kaart brengen van zowel het verbeterpotentieel alsook de sterkten van de ICT-organisatie

 • Gebalanceerd gebruik van eenvoudige gesloten vragen en krachtige open vragen

 • Aanreiken van beproefde vragensets voor jouw gemak

 • Gegarandeerde anonimiteit en het gebruik van de hoogste veiligheidsstandaarden

DIRECTE RESULTATEN

Je krijgt toegang tot ons rapportageplatform. Dit stelt je in staat om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen in tevredenheid en te leren van de kwalitatieve feedback. Je kunt zelf verdiepende analyses maken door op verschillende manieren naar de resultaten te kijken middels selecties op de data.

IT Kundendienst Umfrage

End User Satisfaction Survey

Wat kan je doen met de survey?

 • Verbeter je ICT precies waar en wanneer het nodig is

 • Verkrijg inzicht hoe je ICT-communicatie te verbeteren

 • Verhoog productiviteit met de juiste ICT-investeringen

 • Monitor het effect van je verbeterplannen- en acties

MAIL MIJ DE BROCHURE EN PRIJZEN

  Wil je op de hoogte blijven? (*)