IT Happiness Benchmark

Begrijp, leer en verbeter: luister naar de medewerkers van je klanten!

stel je vraag
plan belafspraak

WAT IS DE IT HAPPINESS BENCHMARK?

De IT Happiness Benchmark is ontwikkeld door Yorizon om MSP’s inzicht te geven in de ervaringen die de medewerkers van de MSP-klanten (de ICT-eindgebruikers) hebben met de digitale werkplek. Waarmee we jou en je team waar nodig passende ondersteuning en verbeteringen kunnen bieden.

Frequente inzichten, ontwikkelingen, trends en observaties van de digitale ervaring. 

 IT Happiness Vragenlijst

Maak gebruik van de best practice IT Happiness vragenlijst inhoud en indeling voor eindgebruikerstevredenheid met de digitale werkplek.

Nulmeting en Monitor Programma

Kennis, technologie, methodologieën en professioneel ontwerp om aan je informatiebehoeften en doelstellingen te voldoen.

Dashboard en Benchmarks

Interactieve rapporten en dashboards inclusief benchmarkgegevens waarmee je een compleet verhaal hebt voor jezelf alsook naar je klant toe.

Interpretatie & kennisdeling

Interpretatie van de resultaten  in periodieke één-op-één webvergaderingen danwel in groepsverband met je klant. Kennisdeling om acties te stimuleren.

De IT Happiness vragenlijst is de basis waarop de IT Happiness Benchmark is gestoeld. 

Yorizon survey demo

De onderwerpen van de IT Happiness Benchmark vragenlijst: 

neem contact met ons op

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden 

Door onze bewezen vragen en concepten te gebruiken, krijg je toegang tot onze benchmark data. Waarmee je snel stappen naar verdere verbetering kunt zetten.

Yorizon survey demoWe bieden je korte, goed uitziende surveys voor gerichte gebruikersgroepen. Je zult merken dat het effectiever is om de eindgebruikers op meerdere momenten in het jaar uit te nodigen voor een korte vragenlijst dan om ze eenmaal per jaar aan een lange en saaie enquête deel te laten nemen.

We zetten een beproefde 6-puntschaal in, waardoor gebruikers niet het ‘middelste’ pad hoeven te kiezen.

Elke vraag wordt op één pagina weergegeven. Als de gebruiker tevreden of ‘blij’ is met een bepaald aspect, verschijnt de volgende vraag. Als de gebruiker niet tevreden is, verschijnt er een verdiepende vraag om op die manier snel tot de kern van ontevredenheid te komen.

Idealiter heeft je organisatie een feedbackloop die zowel ontevredenheid als positiviteit omvat.  Hierdoor krijgt je organisatie een gezonde mix van kritische en positieve reacties. De kans op een flow is veel groter als de enthousiaste reacties ook worden opgevangen en teruggekoppeld naar het operationele niveau binnen de organisatie. Door te analyseren waarom op sommige gebieden hoge scores worden behaald, kun je ook leren waarom het beter gaat dan verwacht

Bewezen en aanbevolen aanpak 

ONBOARDING

 • Afstemmen generiek meetinstrument, voor alle klanten inzetbaar
 • Doornemen klantspecifieke vragen
 • Programmeren, testen vragenlijst
 • Bepalen boelgroep segmentatie
 • Borgen data privacy, whitelisting survey platform

MONITOR

 • 1e onderzoek per klant, waarbij ≥50% van de eindgebruikers wordt betrokken
 • Gevolgd door dagelijkse uitnodigingen via intelligente steekproeftrekking
 • Maximaal 2 uitnodigingen per eindgebruiker per jaar
 • Dashboard toegang (online trend), incl training
 • Maandelijkse PDF-rapportages
 • Geheel ontzorgd

Inbegrepen:

Bewezen vragenlijst voor de digitale werkplek
Implementatie van segmenten (klanten, regio’s, afdelingen)
Survey- en communicatie-templates
Steekproef management
Volledige uitvoering: distributie van uitnodigingen en reminders
Toegang tot online dashboard (QlikSense technologie)
PPT rapportage bij nulmeting, incl benchmarks
Maandelijkse management rapportages & benchmarks
Interpretatie & kennisdeling via online meetings