IT Happiness Benchmark

Begrijp, leer en verbeter: luister naar de medewerkers van je klanten!

WAT IS DE IT HAPPINESS BENCHMARK?

De IT Happiness Benchmark is ontwikkeld door Yorizon om MSP’s inzicht te geven in de ervaringen die de medewerkers van de MSP-klanten (de ICT-eindgebruikers) hebben met de digitale werkplek. Waarmee we jou en je team waar nodig passende ondersteuning en verbeteringen kunnen bieden.

Frequente inzichten, ontwikkelingen, trends en observaties van de digitale ervaring. 

 IT Happiness Vragenlijst

Maak gebruik van de best practice IT Happiness vragenlijst inhoud en indeling voor eindgebruikerstevredenheid met de digitale werkplek.

Nulmeting en Monitor Programma

Kennis, technologie, methodologieën en professioneel ontwerp om aan je informatiebehoeften en doelstellingen te voldoen.

Dashboard en Benchmarks

Interactieve rapporten en dashboards inclusief benchmarkgegevens waarmee je een compleet verhaal hebt voor jezelf alsook naar je klant toe.

Interpretatie & kennisdeling

Interpretatie van de resultaten  in periodieke één-op-één webvergaderingen danwel in groepsverband met je klant. Kennisdeling om acties te stimuleren.

De IT Happiness vragenlijst is de basis waarop de IT Happiness Benchmark is gestoeld. 

Yorizon survey demo

De onderwerpen van de IT Happiness Benchmark vragenlijst: 

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden 

Door onze bewezen vragen en concepten te gebruiken, krijg je toegang tot onze benchmark data. Waarmee je snel stappen naar verdere verbetering kunt zetten.

Bewezen en aanbevolen aanpak 

ONBOARDING

 • Afstemmen generiek meetinstrument, voor alle klanten inzetbaar
 • Doornemen klantspecifieke vragen
 • Programmeren, testen vragenlijst
 • Bepalen boelgroep segmentatie
 • Borgen data privacy, whitelisting survey platform

MONITOR

 • 1e onderzoek per klant, waarbij ≥50% van de eindgebruikers wordt betrokken
 • Gevolgd door dagelijkse uitnodigingen via intelligente steekproeftrekking
 • Maximaal 2 uitnodigingen per eindgebruiker per jaar
 • Dashboard toegang (online trend), incl training
 • Maandelijkse PDF-rapportages
 • Geheel ontzorgd

Inbegrepen:

Bewezen vragenlijst voor de digitale werkplek
Implementatie van segmenten (klanten, regio’s, afdelingen)
Survey- en communicatie-templates
Steekproef management
Volledige uitvoering: distributie van uitnodigingen en reminders
Toegang tot online dashboard (QlikSense technologie)
PPT rapportage bij nulmeting, incl benchmarks
Maandelijkse management rapportages & benchmarks
Interpretatie & kennisdeling via online meetings

Opties:

Aanpassen van de inhoud
Bewustwordingsprogramma’s / workshops
Spiegel onderzoek (SELFIE): perceptie volgens MSP medewerkers
Meerdere talen – alle mogelijk
Maatwerk rapportages in organisatie huisstijl
Extra gebruikerslicenties voor toegang tot het dashboard
Kwalitatieve analyse van de open commentaren
Aanvullende dashboard training
Activatie programma’s & workshops

Alle onderzoeksresultaten zijn toegankelijk via een online platform (YORT), ontwikkeld op QlikSense®-technologie. YORT is bedoeld om de kwaliteit van IT dienstverlening te bewaken, waardoor op algemeen niveau zicht is op de IT prestaties en  de mogelijkheid bestaat om in te zoomen op de details binnen verschillende klanten/groepen gebruikers.

Maak gebruik van benchmarkgegevens die zijn opgenomen in ons IT Happiness Benchmark Programma.

IT Questionnaire

Wij zijn trots om te mogen samenwerken met fantastische bedrijven