IT Happiness Benchmark

Begrijp, leer en verbeter: luister naar eindgebruikers

Ik zoek ondersteuning
Ik zoek een tool

WAT IS DE IT HAPPINESS BENCHMARK?

De IT Happiness Benchmark is ontwikkeld door Yorizon om ICT-afdelingen inzicht te geven in de ervaringen die ICT-eindgebruikers hebben met de digitale werkplek. Waarmee we u en uw team waar nodig passende ondersteuning en verbeteringen kunnen bieden.

Vraag documentatie en prijzen aan + ontvang een voorbeeld van een vragenlijst

IT Happiness Program

Frequente inzichten, ontwikkelingen, trends en observaties van de digitale ervaring. 

 IT Happiness Vragenlijst

Maak gebruik van de best practice IT Happiness vragenlijst inhoud en indeling voor eindgebruikerstevredenheid met de digitale werkplek.

Nulmeting en Monitor Programma

Kennis, technologie, methodologieën, best practices, professioneel ontwerp en benchmarking om aan uw informatiebehoeften en doelstellingen te voldoen.

Dashboard en Benchmarks

Interactieve rapporten en dashboards inclusief benchmarkgegevens waarmee u een compleet verhaal heeft.

Interpretatie & kennisdeling

Interpretatie van de resultaten door onze specialisten in periodieke één-op-één webvergaderingen. Kennisdeling om acties te stimuleren.

De IT Happiness vragenlijst is de basis waarop de IT Happiness Benchmark is gestoeld. 

Yorizon survey demo

De onderwerpen van de IT Happiness Benchmark vragenlijst: 

Vraag info pakket op

U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden 

Door onze bewezen vragen en concepten te gebruiken, krijgt u toegang tot benchmarkmogelijkheden.

Yorizon survey demoWe bieden u korte, goed uitziende surveys voor gerichte gebruikersgroepen. U zult merken dat het effectiever is om uw eindgebruikers te vragen om op meerdere momenten een korte vragenlijst in te vullen dan om ze eenmaal per jaar aan een lange en saaie enquête deel te laten nemen.

We zetten een beproefde 6-puntschaal in, waardoor gebruikers niet het ‘middelste’ pad hoeven te kiezen.

Elke vraag wordt op één pagina weergegeven. Als de gebruiker tevreden of ‘blij’ is met een bepaald aspect, verschijnt de volgende vraag. Als de gebruiker niet tevreden is, verschijnt er een verdiepende vraag om op die manier snel tot de kern te komen.

Idealiter heeft uw organisatie een feedbackloop die zowel ontevredenheid als positiviteit omvat.  Hierdoor krijgt uw organisatie een gezonde mix van kritische en positieve reacties. De kans op een flow is veel groter als de enthousiaste reacties ook worden opgevangen en teruggekoppeld naar het operationele niveau. Door te analyseren waarom op sommige gebieden hoge cijfers worden behaald, kunt u ook leren waarom het beter gaat dan verwacht

Bewezen en aanbevolen aanpak 

NULMETING

  • Opstart: afstemming, programmeren, testen en starten
  • 1e onderzoek waarbij ≥ 50%  van de eindgebruikers wordt betrokken
  • Toegang tot online dashboard
  • Rapport gebaseerd op de nulmeting
  • Uitvoering in handen van team Yorizon

MONITOR

  • Dagelijkse uitnodigingen via intelligente steekproeftrekking
  • Maximaal 2 uitnodigingen per eindgebruiker per jaar
  • Dashboard toegang (online trend)
  • Maandelijkse PDF-rapportages
  • Geheel ontzorgd

Inbegrepen:

Bewezen vragenlijst voor de digitale werkplek
Implementatie van segmenten (regio’s, afdelingen en posities)
Survey- en communicatie-templates
Steekproef management
Volledige uitvoering: distributie van uitnodigingen en reminders
Toegang tot online dashboard (QlikSense technologie)
PPT rapportage bij nulmeting, incl benchmarks
Maandelijkse ICT management rapportages & benchmarks
Interpretatie & kennisdeling via online meetings

Opties:

Aanpassen van de inhoud
Bewustwordingsprogramma’s / workshops
Spiegel onderzoek (SELFIE): perceptie volgens ICT medewerkers
Meerdere talen – alle mogelijk
Maatwerk rapportages in organisatie huisstijl
Extra gebruikerslicenties voor toegang tot het dashboard
Kwalitatieve analyse van de open commentaren
Aanvullende dashboard training
Activatie programma’s & workshops

Alle onderzoeksresultaten zijn toegankelijk via een online platform (YORT), ontwikkeld op QlikSense®-technologie. YORT is bedoeld voor IT managers om de kwaliteit binnen hun IT omgeving te bewaken, waardoor ze op algemeen niveau zicht hebben op de IT prestaties en  de mogelijkheid hebben om in te zoomen op de details binnen verschillende groepen gebruikers.

Maak gebruik van benchmarkgegevens die zijn opgenomen in ons IT Happiness Benchmark Programma.

IT Questionnaire

Wij zijn trots om te mogen samenwerken met fantastische bedrijven

“We blijven frequent surveys uitzetten onder onze gebruikerspopulatie samen met Yorizon om te kunnen blijven leren en verbeteracties te kunnen blijven doorvoeren in een voor  eindgebruikers continu veranderende IT werkplek.

Tamedia
Olivier Guyer | Head of IT Service & Process Management

Vraag documentatie en prijzen aan + ontvang een voorbeeld van een vragenlijst