St. Marien haalt veel waarde uit de IT Happiness Survey

Frank Becker, Leiter IT:

“Wij zijn een groep van 11 ziekenhuizen en de trend is meer centralisatie van de ICT. In deze fase vonden veel veranderingen plaats die uiteraard van invloed zijn op de IT-eindgebruiker . We beheren ca. 5.000 gebruikers, 2.000 pc ‘s en 700 servers. Hoe de veranderingen precies invloed hebben op de IT- eindgebruikers is niet bekend, maar voor ons wel zeer belangrijk om te weten om daarmee onze diensten te blijven verbeteren en om op de juiste manier te communiceren.

We hebben nog nooit IT gebruikerstevredenheid gemeten en toen hoorde ik van de IT Happiness Survey. Het concept van een zeer korte vragenlijst met veel ruimte voor een open commentaar sprak mij meteen enorm aan. Intern waren er voorafgaand aan de survey verschillende meningen of IT-gebruikers echt hun commentaren op zouden schrijven. En dat deden ze zeker!

Het proces was zeer eenvoudig: na aanmelding kregen we een IT- Happiness Benchmark Startup pakket. Dit omvatte de bijgevoegde uitnodiging teksten. De teksten zijn standaard informeel en kunnen worden aangepast naar een meer formele vorm als dat nodig is. We hebben zelf de uitnodiging en de hyperlink naar de vragen via e-mail verstuurd. De enquête hebben we gedurende 3 maanden beschikbaar gesteld. Na afloop van deze periode kregen we onze scores. We waren positief verrast door de open commentaren zowel door ‘Happy Users’ als ‘Unhappy Users’. Ook degenen die Happy zijn geven ons waardevolle feedback over de aspecten die wij in stand moeten houden. Vanuit de vele waardevolle inzichten hebben we een beleid geformuleerd met 5 speerpunten waar we aan gaan werken de komende periode. Volgend jaar zullen we opnieuw meten om de voortgang te bewaken en nieuwe inzichten te verkrijgen. Ik zou dit onderzoek zeker voor elke IT-afdeling aanbevelen, binnen of buiten Duitsland!”