Customer Experience Survey

Komen de strategie, IT services, klantprojecten en producten
overeen met de wensen van je klanten?
Yorizon zorgt voor de inzichten.

Plan een Teams call
Stel een vraag

WAT IS DE CUSTOMER EXPERIENCE SURVEY?

Inzicht in hoe je klanten je organisatie, strategie, producten en diensten waarderen en wat verwacht wordt, is cruciaal. Met de Customer Experience Survey van Yorizon ga je direct de dialoog met je klanten aan. Je brengt snel en doeltreffend in kaart wat de belangrijkste prioriteiten voor je organisatie zijn en waar de belangrijkste verbeteringen mogelijk zijn. Wij bieden een beproefde survey structuur – zowel online als via persoonlijke interviews.

HET SUCCES VAN JOUW ORGANISATIE HANGT AF VAN HOE GOED JE MET JE KLANTEN SAMENWERKT.

Customer Experience Survey

We maken gebruik van zowel online ‘pulse’ metingen in combinatie met face-to-face interviews (op locatie of via Teams).

Rapportages en communicatie

Online trend rapportages en terugkoppeling van complimenten en verbetersuggesties eventueel op wens vertaald naar video’s.

Interpretatie en
kennisdeling

Interpretatie van de resultaten door onze specialisten in periodieke één-op-één webvergaderingen. Kennisdeling om acties te stimuleren.

VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSONDERWERPEN

 • De bijdrage van projecten die aansluiten bij de organisatie doelstellingen.

 • Partnership

 • De stabiliteit van de ICT-infrastructuur

 • De beschikbaarheid van de juiste business applicatie en eindgebruiker services

 • De wijze waarop veranderingen en innovaties tijdig worden gefaciliteerd

 • De wijze waarop vereisten vanuit de klant worden vertaald naar oplossingen

 • Pro-activiteit in het ontwikkelen van oplossingen

 • Het leveren van een hoge kwaliteit van producten en diensten

WAT KAN DE CUSTOMER EXPERIENCE SURVEY VOOR JOUW ORGANISATIE OPLEVEREN?

 • Bijdrage aan prioriteitstelling
 • Betere dialoog met de klant

 • Klantgerichte producten, diensten en oplossingen

 • Innovatie in product- en dienstontwikkeling

Plan een Teams call
Stel een vraag