Het is onze missie om de IT Happiness in uw organisatie te verhogen.

Vraag programma & prijzen aan

WAT ONS DRIJFT

Yorizon combineert wetenschappelijk onderzoek over geluk met jarenlange praktijkervaring met het monitoren van IT services van honderden interne IT afdelingen en ’ICT dienstverleners  wereldwijd. Yorizon helpt op deze manier om bewustwording te creëren over het belang van IT op de fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers. Yorizon ondersteunt IT afdelingen met het activeren van inzichten, zodat ze een hoge service kwaliteit leveren, flow creëren en optimaal zorgen voor het welzijn van hun interne klanten.

KRACHT VAN POSITIEVE FEEDBACK

Om te kunnen verbeteren is het voor elke organisatie van belang om continue feedback te ontvangen van hun klanten, dus ook voor een IT organisatie. Negatieve signalen kunnen duiden op problemen die soms direct kunnen worden opgepakt (operationele loop) en soms is het nodig om processen anders in de richten of om trainingen aan te passen (tactisch-strategische loop). Veelal hebben organisaties deze negatieve feedback loop al ingericht. Ook al is er ook op dit vlak altijd nog wel verbetering mogelijk.

In het ideale geval heeft een organisatie een feedbackloop ingericht die zowel ontevredenheid als enthousiasme opvangt. Op die manier krijgt een organisatie een gezonde mix van kritische en positieve reacties binnen. De kans op flow wordt veel groter wanneer ook de enthousiaste reacties worden opgevangen en teruggekoppeld op het operationele niveau. Door te analyseren waarom op sommige vlakken hoge cijfers worden gescoord kan bovendien worden geleerd waarom zaken boven verwachting goed gaan. Wellicht doen specifieke medewerkers hier iets bijzonders of zijn processen handig ingericht. Dit soort inzichten kunnen dan mogelijk ook op andere vlakken worden toegepast.

Waarom is tevredenheid met ICT zo belangrijk?

Tevredenheid met ICT heeft een directe relatie met het functioneren van de ICT afdeling. Het functioneren van de ICT afdeling vanuit de perceptie van de medewerker heeft vervolgens een impact op de productiviteit van de organisatie. Maar er is meer: Er is vaak veel geïnvesteerd in de infrastructuur en in business applicaties die in veel gevallen niet goed of volledig worden benut. Ook onnodige incidenten of requests aan het adres van de Service Desk kunnen in veel gevallen voorkomen worden als je meer inzicht hebt in hoe medewerkers ICT gebruiken en waarderen. Het mes snijdt dus aan 2 kanten: er is een hogere productiviteit mogelijk met in potentie lagere kosten. En tot slot: betere ICT draagt bij aan een prettige werkomgeving en een positief imago voor de ICT-afdeling of ICT-dienstverlener.

Vraag ons programma aan.

Vraag aan!