Yorizon’s IT Happiness programma.

Cruciaal: Het monitoren van IT Happiness.

IT Happiness Monitor

Yorizon heeft jarenlange ervaring met het monitoren van IT Happiness. De basis van de monitor bestaat uit het meten van de tevredenheid met de IT dienstverlening: zowel gericht op de digital workplace alsook specifiek op de service desk. Om te komen tot een gericht actieplan gebruikt Yorizon nog andere methoden.

Intake

Om ervoor te zorgen dat de IT Happiness monitor op de meest effectieve manier wordt ingezet, is een intake waardevol. In deze sessie worden de situatie van het IT-landschap en de organisatie in kaart gebracht. Waar is de IT-organisatie is gepositioneerd? Hoe werken medewerkers in verschillende functies met IT? Welke behoeftes leven bij verschillende segmenten? Hoe is de organisatie ingedeeld naar regio, afdeling, locatie? Hoe ziet de digitale werkplek eruit en wat is de belangrijkste technologie, infrastructuur, gebruikte tools en applicaties? Op deze manier kan de monitor beter inspelen op de klantbehoefte. Daarnaast worden in deze sessie o.a. het meetinstrument, de planning en de rapportage-stromen besproken. Hierdoor kunnen de resultaten van de metingen gerichter worden geïnterpreteerd en verspreid en acties worden aanbevolen.

Kick-off IT Survey

IT Happiness Monitor

De IT Happiness monitor is het fundament waarop het IT Happiness programma oorspronkelijk is gebouwd. Ondertussen hebben we ruim 20 jaar ervaring met het doen van tevredenheidsonderzoek onder IT eindgebruikers. Wij brengen voor zowel IT management als Managed Service Providers de feedback van IT-eindgebruikers in kaart. Ondersteund door beproefde vragensets, high-end en secured survey tooling en benchmark data, leveren we waardevolle en direct bruikbare management informatie. Via geavanceerde rapportagesystemen kan worden ingezoomd op elk detail niveau van de beleving met de digitale werkplek en service desk in uw organisatie. Een belangrijk handvat daarbij is de prioriteitenmatrix, waarbij de mate van IT Happiness in verband wordt gebracht met de gewenste verbeteringen.

Meta-analyses en benchmarks

Yorizon heeft ruim twee decennia ervaring met het meten van IT-happiness voor honderden bedrijven over de hele wereld. Hierdoor hebben we een rijke database opgebouwd. Deze kan worden gebruikt voor het benchmarken van de resultaten en voor meta-analyse. Door meta-analyse kunnen verschillen in geslacht, nationaliteit, leeftijdsgroep of functieprofielen in kaart worden gebracht.

Analyses open antwoord categorieën

In de IT Happiness monitor wordt IT eindgebruikers gevraagd om allerlei aspecten van de IT dienstverlening te beoordelen. Hierdoor kunnen prestaties in de tijd worden gevolgd en vergeleken met benchmarks. Naast deze cijfermatige beoordelingen wordt aan medewerkers ook gevraagd hun antwoord toe te lichten door middel van een open antwoord. Deze antwoorden bieden vaak een schat aan informatie. Door het gebruik van geautomatiseerde en manuele tekstanalyses worden waardevolle inzichten verkregen. Hierdoor krijgen de cijfermatige resultaten meer duiding.

Diepte-interviews

Diepte-interviews met relevante stakeholders zijn een goede manier om nog meer diepte te geven aan de IT Happiness binnen een organisatie. Deze interviews kunnen aanvullend op de monitor worden gedaan omdat dan nog meer context kan worden gegeven aan de resultaten en vanuit klant-perspectief er direct oplossingen worden aangedragen. Diepte-interviews kunnen ook separaat worden uitgevoerd, omdat het ook afzonderlijk rijke informatie oplevert.

“With the results we are able to drill down on regions, countries, different user groups etc. while being able to get insights into the satisfaction, the developments over time, the performance of different business applications and the priorities. Additionally, we can compare our performance with Yorizon’s benchmark data”.

Roger Bengtsson, Head of Service Delivery, Corporate IT, Alfa Laval

“We have experienced Yorizon as a knowledgeable and reliable partner in conducting the survey programm for us; both in their project approach and execution they have shown expertise from which we could enjoy the best practices from many other companies”.

Volker Laska, CIO, Clariant