Eind 2013 kwamen Dura Vermeer en Yorizon met elkaar in contact. Dura Vermeer had de behoefte om frequenter de ICT eindgebruiker tevredenheid te monitoren, waardoor door het jaar heen inzicht zou worden verkregen en periodiek waar nodig tijdig kon worden bijgestuurd. Eerder in 2010 onderzocht Dura Vermeer de interne ICT gebruiker tevredenheid. Deze initiële actie leverde de benodigde informatie op, echter een goed vervolg bleef uit.

Hans Aalbers, Directeur ICT Dura Vermeer: ”Ik was op zoek naar een ICT eindgebruikersmeting die voor de eindgebruikers een zo min mogelijke impact zou hebben op hun dagelijks werken en voor ons een maximaal inzicht zou verschaffen in klanttevredenheid en verbeterrichtingen. Uit gesprekken met Yorizon kwam al gauw naar voren dat niet hun meer inhoudelijke onderzoeken, maar juist de IT-Happiness Survey de ideale oplossing voor ons was. We zijn per januari 2014 gestart met een maandelijkse meting, waarbij iedere eindgebruiker 1x per jaar wordt bevraagd. Steekproeven worden dermate getrokken, dat iedere maand een evenredig klanttevredenheid beeld ontstaat over de locaties en afdelingen heen. We bundelen per kwartaal de resultaten en brengen de uitkomsten en verbeterplannen terug naar de business. Hierdoor houden we de survey ook aan de achterkant transparant en zorgen we ervoor dat de eindgebruikers betrokken blijven bij de survey en indirect dus ook bij onze dienstverlening. De IT-Happiness Suvey is voor ons daarmee de logische keuze voor het meten van de ICT eindgebruiker tevredenheid.”

Over Dura vermeer:

Met bijna 160 jaar ervaring, een omzet van circa 1,1 miljard euro en circa 2800 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de grotere spelers in de Nederlandse bouwindustrie.