Het Nieuwe Werken heeft impact op de gehele organisatie. Zeker op de manier waarop medewerkers communiceren en samenwerken. Dat heeft vervolgens impact op de binding die medewerkers hebben met de organisatie, de motivatie en inzet (omgezet naar productiviteit en vitaliteit). ICT-middelen spelen een essentiële rol in het faciliteren van communicatie en samenwerking.

Belangrijk om in kaart te brengen of ICT-eindgebruikers de middelen hebben om goed te kunnen werken en in het bijzonder om te kunnen samenwerken. Te denken valt aan het gebruik van (interne) social media, communicatietools zoals bijvoorbeeld Webex of Windows Lync alsook het gebruik van de VPN-verbinding van buiten kantoor en de toegang tot essentiële business applicaties. De onderzoeken zijn vaak compact en worden bij voorkeur frequent uitgevoerd (1x per kwartaal of 1x per 6 maanden).