Een digitaal dankjewel aan ICT!

In deze crisistijd is er terecht veel openlijke waardering voor zorgpersoneel, schoonmakers, politie en brandweer. Zij vormen de frontlinie in de strijd tegen corona. Maar na ruim een maand intelligente lockdown is duidelijk dat ook ICTers een dikke pluim verdienen. Het is toch wonderlijk hoe Nederland, van het een op het andere moment, zonder noemenswaardige problemen, is gaan thuiswerken. Scholen geven les via Teams, vergaderingen worden belegd via Skype en er wordt virtueel geborreld via Zoom. De economische klap zal stevig zijn. Maar hoe groot was de terugval geweest als we geen digitale hulpmiddelen hadden gehad? Hoeveel pijnlijker het sociaal element als we niet konden FaceTimen met opa of met vrienden konden bijpraten in een Houseparty? Het is een groot compliment aan de hele ICT-sector dat ze Nederland digitaal draaiende weet te houden.

Nederland gaat het thuiswerken goed af
Onderzoeksbureau Yorizon heeft de laatste weken onderzoek gedaan naar de ICTwerkbeleving tijdens het thuiswerken. Er werd gezocht naar knelpunten zodat ICTafdelingen snel konden bijsturen, indien nodig. Na weken van onderzoek en uitgebreide analyses is echter maar een conclusie mogelijk: Nederland gaat het thuis werken bijzonder goed af. Zelfs nu blijkt dat 43% van de huidige thuiswerkers voor de crisis zelden tot nooit vanuit huis heeft gewerkt. Uit gesprekken met ICTmanagers komt eenzelfde beeld naar voren. De transitie naar massaal thuiswerken is opvallend soepel verlopen.

Productiviteit
Ook de terugval in productiviteit valt mee. Ongeveer een derde geeft aan minder productief te zijn, maar er zijn ook behoorlijk wat mensen die aangeven meer productief te zijn dan op een reguliere kantoordag. Een vijfde geeft aan dat er zelfs meer uit hun handen komt. Bij bedrijven groter dan 1000 medewerkers is dit zelfs een kwart. De afname in productiviteit is voornamelijk toe te schrijven aan het wel of niet hebben van kinderen. Nu de kinderen verplicht thuis zijn, zorgt dit uiteraard voor concentratieproblemen, al lijkt dit per saldo ook nog mee te vallen; 51% van de vaders en moeders kunnen zich goed concentreren, versus 68% zonder kinderen. Vrouwen worden het meest gehinderd in hun werk wanneer de kinderen thuis zijn.Maar liefst40% van de moeders geeft aan minder productief te zijn, versus 29% van de vaders.

Evaluatie thuiswerken
Twee derde van de thuiswerkers (67%) is(zeer) tevreden overdemogelijkheden om vanuit huis het werk goed te kunnen doen.Ruim de helft (57%) is tevreden over het vanuit huissamenwerken met collegas.Communiceren met collegas gaat duidelijk beter (68%) dan met klanten en leveranciers (59%). Bijna 7 op de 10 (68%)is tevreden met de beschikbare hardware en een vergelijkbaar cijfer zien we voor de software(71%)en de internetverbinding(73%). Ook de toegang tot het netwerk van de werkgever scoort met 74%goed. De fysieke werkplekthuisscoort het laagstmet60%.  Ook de verschillende applicaties die ervoor zorgen dat mensen kunnen communiceren en samenwerken scoren goed. Hieronder aandacht voor een paar uitblinkers:

Microsoft –Teams:Van de ondervraagde thuiswerkende Nederlanders geeft 18% aan Teams te gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat het pakket een positieve impact heeft op het thuiswerken en op het goed kunnen samenwerken met collega’s. Teams scoort op het gebied van gebruikersvriendelijkheid een 7,9.

Microsoft –SkypeforBusiness: Skype for Business wordt eveneens veel gebruikt om samen te werken, 25% gebruikt dagelijks Skype for Business en het pakket scoort een 8,1 op gebruikersvriendelijkheid. Ook heeft Skype een significant positieve impact op zowel het thuiswerken als het samenwerken met collega’s. We zien dat het voornamelijk wordt gebruikt in de Financiële dienstverlening (41%).

WhatsApp: Vaak zijn ICT-afdelingen geen fan van het gebruik van WhatsApp als zakelijk communiciatiemiddel. Toch geeft 67% van alle werkende Nederlanders aan dat zij WhatsApp wel gebruiken om vanuit huis samen te werken. Dit maakt WhatsApp de meest gebruikte applicatie! Tevens geven Nederlanders WhatsApp gemiddeld een 8,7, het hoogst gemeten cijfer op het gebied van gebruikersvriendelijkheid. Nadere analyse laat echter zien dat het werken met WhatsApp geen positieve invloed heeft op de samenwerking met collega’s. Het is dus wellicht toch beter om het zakelijk gebruik van deze applicatie te ontmoedigen.

Aanbieders
De pakketten van Microsoft doen het goed. Office365, Teams en Skype for Business hebben alle een significante impact op de mogelijkheid om vanuit thuis goed te kunnen (samen)werken. Microsoft is op dit moment duidelijk kampioen thuiswerken.

Tot slot
Het onderzoek van Yorizon laat zien dat het thuiswerken, met dankzij de ICT-sector, Nederland goed afgaat. De uitkomsten zijn een groot compliment aan de mensen die, letterlijk, achter de schermen zitten van het digitale werken. Hulde aan personeel van internet providers, software ontwikkelaars, hardware leveranciers en medewerkers van alle ICT afdelingen van Nederland. Een groot digitaal dankjewel, aan alle mensen werkzaam in deze sector.

Yorizon heeft speciaal voor ICT afdelingen de ICT Thuiswerk Monitor ontwikkeld om zo inzicht te geven in de ervaring die ICT eindgebruikers hebben met thuiswerken. Daarmee kunnen u en uw team gepaste ondersteuning bieden en verbeteringen doorvoeren waar nodig. Klik hieronder voor meer informatie. 

Hieronder een infographic die alle resultaten van het Yorizon Onderzoek Thuiswerken Maart 2020 samenvat. 

[pdf-embedder url=”https://www.yorizongroup.com/wp-content/uploads/2020/04/EIND_Infographic_Yorizon_Dankjewel-ICT.pdf” title=”Yorizon Onderzoek Thuiswerken Maart 2020″]

Het onderzoekisuitgevoerd door onderzoeksbureauYorizon, onder een representatieve groep van 1013 thuiswerkende Nederlanders.Yorizoniseen Rotterdams onderzoeksbureaudat voor bedrijven wereldwijdonderzoekdoetnaar de ICT-werkbeleving.