Niemand heeft zich kunnen voorbereiden op de COVID-19 crisis en het massale thuiswerken dat hiervan het gevolg is. Ook IT managers niet. Toch is deze stormachtige overgang opvallend soepel verlopen. In eerder onderzoek van Yorizon onder eindgebruikers zagen we al dat 67% van de thuiswerkers (zeer) tevreden is over de mogelijkheden om vanuit huis te werken, en dat terwijl 43% voor de crisis zelden tot nooit had thuisgewerkt. Maar hoe hebben IT managers de transitie naar het massale thuiswerken ervaren? Om hier de vinger achter te krijgen heeft Yorizon 110 IT managers bevraagd over hun ervaringen met het massale thuiswerken tijdens de coronacrisis.

Algemeen
IT managers zijn in het algemeen erg tevreden over de gang van zaken. Maar liefst 91% is (zeer) tevreden over het functioneren van de ICT afdeling in de huidige situatie. Verder is 84% (zeer) tevreden over de servicedesk en 83% over de mate waarin de ICT-infrastructuur geschikt is om thuis te werken. De door ICT geboden mogelijkheden om thuis samen te werken (86%) en te communiceren met klanten en leveranciers (73%) scoren eveneens hoog. Over de ICT vaardigheden van eindgebruikers is men minder uitgesproken positief (65%), maar zelfs dat is geen slechte score. Verder ingezoomd, blijkt hieruit dat ruim een kwart van de IT managers ruimte ziet voor verbetering betreffende de ICT-vaardigheden van eindgebruikers. In het algemeen kunnen we zeker zeggen dat de meeste organisaties de storm vanuit IT perspectief goed hebben doorstaan. Dat zien we ook aan de gegeven open opmerkingen in het onderzoek:

“Er doen zich niet meer incidenten voor dan normaal. Het werken vanuit huis i.p.v. op kantoor functioneert.”

“Het valt me erg mee dat het mogelijk is om met bijna het hele bedrijf goed vanuit huis te kunnen werken en dat men ook nog erg productief is.”

“iedereen kan ‘gewoon’ zijn/haar ding doen en onze dienstverlening naar klanten is nog steeds op heel hoog niveau.”

“Corona laat zien dat thuiswerken geen enkel probleem is’.

Techniek
Als we specifiek inzoomen op de techniek dan zien we dat de meeste IT managers (zeer) tevreden zijn over de beschikbare hardware (76%) en software (86%). Slechts 11% is kritisch op de beschikbare hardware en over de software is amper 4% ontevreden. Een deelnemer zegt: “De beschikbaarheid on-premise gaat boven verwachting goed. Ik had hier wel wat problemen mee verwacht, nu iedereen ineens thuis moet werken.” Ook de bedrijfsnetwerken functioneren goed. Slechts 5% is kritisch op de toegang tot het netwerk van de organisatie, terwijl 82% (zeer) tevreden is. Een quote: “Ik ben positief verrast door de snelheid waarmee bijna alle (kantoor) medewerkers in staat zijn gesteld om vanuit huis hun werk te doen. Ze hebben toegang tot het netwerk, kunnen samenwerken met collega’s, leveranciers en klanten. Business as usual lijkt het.”

Knelpunten
Een flink deel van de IT managers geeft aan momenteel geen noemenswaardige knelpunten te ervaren. De technische knelpunten die worden genoemd hebben vaak te maken met bandbreedte, de aansluitingen thuis, verouderde software of interactie met de software van klanten. Naast technische uitdagingen, noemen veel IT managers ook knelpunten op het vlak van menselijke interactie. Eindgebruikers die gehecht zijn aan het werken op papier hebben het nu moeilijk. Maar er zijn ook geluiden van collega’s die problemen ervaren met concentratie of motivatie of het gewoon zat zijn om thuis te werken. Het inwerken van nieuwe collega’s is een uitdaging, net zoals het in de hand houden van de wildgroei aan initiatieven. Tot slot wordt door een aantal IT managers de onzekerheid over de toekomst genoemd. Het is moeilijk om een planning te maken als je niet weet welke projecten kunnen doorgaan of wanneer achterstanden kunnen worden weggewerkt.

Zorgen over de toekomst
De zorgen van de IT managers over de techniek zijn beperkt. De technische zorgen die worden genoemd hebben betrekking op phishing, synchronisatie, de continuïteit van applicaties en internetverbindingen. Maar eigenlijk voorzien de IT managers op dit vlak vooralsnog geen grote problemen. Wel is een aantal van de IT managers bezorgd over de financiële gezondheid van het bedrijf of het beschikbare IT budget. Maar de IT managers maken zich nog het meest zorgen om de menselijke factor. Houden collega’s het wel vol? Kunnen we efficiënt blijven communiceren en gaat deze situatie niet ten koste van de samenwerking? Zeker als het langer gaat duren lijkt de afname van sociale cohesie de grootste uitdaging.

Samen gaan we het redden
Ondanks de onzekerheid over de toekomst zijn de meeste IT managers positief. Met name de saamhorigheid stemt veel IT managers optimistisch. Ze zijn erg te spreken over de flexibiliteit van hun collega’s en de bereidheid tot samenwerken. Een quote: “Medewerkers weten elkaar toch goed te vinden. De samenwerking gaat erg goed. De faciliteiten zijn prima.” De IT-infrastructuur is kennelijk in staat om het gebrek aan fysiek contact grotendeels op te vangen. Maar ook de mentaliteit van de medewerkers speelt hier een belangrijke rol. Een deelnemer hierover: “De voortgang van het werk ondervindt geen hinder. Er is een grote mate van collegialiteit en bereidheid om een stap verder te gaan.” Bovendien weten mensen die nog wel op kantoor werken goed te schakelen met de mensen die thuis aan het werk zijn. Een quote: “Er is een hoge mate van saamhorigheid binnen de teams op locatie en thuis”. De ondervraagde IT managers in dit onderzoek geven blijk van vertrouwen in zowel de techniek als in hun collega’s. “We moeten het samen doen”, zei premier Rutte aan het begin van de coronacrisis. Aan deze uitspraak wordt, als het aan de IT managers ligt, in elk geval gehoor gegeven.

Laten de ICT- vaardigheden van uw collega’s nog hier en daar te wensen over, of heeft u vragen over thuiswerken met MS teams, Zoom of Skype? Neem dan een kijkje in ons IT café. Hier helpen wij u met uw vragen, bieden we workshops aan en kunt u andere thuiswerkers ontmoeten met dezelfde uitdagingen.