Het Nederlandse Yorizon heeft de IT Happiness Quickscan gelanceerd om op een gestandaardiseerde manier de kwaliteit van ICT te meten. Deze tool stelt kleinere en middelgrote organisaties in staat tegen lage kosten de perceptie en tevredenheid (zowel kwantitatief als kwalitatief) met ICT-diensten en oplossingen onder medewerkers te meten. De resultaten kunnen vergeleken worden met vele andere organisaties.

IT Happiness 4 steps

Over de tool.

De IT Happiness Quickscan meet aan de hand van de 10 meest gebruikte aspecten de algemene ICT-tevredenheid. De methodologie is zo opgezet dat het meten en benchmarken van de perceptie en tevredenheid met ICT voor elke organisatie wereldwijd mogelijk is. De resultaten van het onderzoek worden beschikbar gesteld middels een geïntegreerd online dashboard. Op dit moment bedraagt het aantal ICT-eindgebruikers al meer dan 750.000. In de top-3 waar ICT-gebruikers de meeste verbetermogelijkheden bestaat uit 1:) Desktop of laptop, 2) Service Desk and 3) Informatie en communicatie.

In veel gevallen weten bedrijven en organisaties niet of en in welke mate medewerkers problemen ervaren met de ICT die zo essentieel is voor de dagelijkse activiteiten. De ervaring die ICT-gebruikers hebben is een zeer belangrijke indicator voor de ICT-kwaliteit. Inzichten in die kwaliteit dragen direct bij aan de juiste (IT) Management beslissingenen.

Waarom IT Happiness Quickscan

Wouter van den Bosch, co-founder van Yorizon: “In onze gesprekken met IT Managers en CIO’s de laatste 10 jaar, merken we dat er vaak een gebrek aan objectieve informatie is over de kwaliteit van de ICT-organisatie, producten en -diensten. Gebrek aan deze informatie maakt het moeilijk verbeteringen door te voeren en kan leiden tot onjuiste beslissingen zoals investeringen of in-of outsourcing. We hebben daarom deze quickscan ontwikkeld om elke organisatie wereldwijd het inzicht te kunnen geven waar welke verbeteringen nodig zijn. Dit inzicht is niet alleen weggelegd voor de grote multinationals, maar voor elke organisatie.”

Ambitie.

Het huidige platform is een mooi startpunt. Met een dagelijks toenemend aantal deelnemende bedrijven en organisaties en uiteraard ICT-eindgebruikers in vrijwel elke branche is het onze ambitie om de ultieme bron voor IT management te worden zodat IT-managers en CIO’s hun ICT-kwaliteit kunnen monitoren en verbeteren.

Cees-Pieter den Hartog, co-founder van Yorizon: “In onze lange termijn visie zullen we ons platform gaan uitbreiden om IT managers ervaringen, ideeën en best practices te laten uitwisselen om daarmee bij te dragen aan hogere ICT-kwaliteit, hogere medewerkersproductiviteit en hogere klanttevredenheid”.

Op de hoogte blijven?