In 2013 heeft De Lotto haar ICT voorzieningen geoutsourced aan Pink Elephant (voorheen: Nobel). Onderdeel van deze outsourcingsovereenkomst is dat de eindgebruikerstevredenheid jaarlijks inzichtelijk gemaakt dient te worden. Waardoor gemaakte afspraken omtrent de te leveren kwaliteit kunnen worden gespiegeld aan de eindgebruikerservaringen en er waar nodig bijsturing kan plaatsvinden. De Lotto heeft ervoor gekozen om de klanttevredenheid objectief inzichtelijk te maken met de IT Happiness Survey van Yorizon.

De Lotto ICT Director Ron Koevoets licht toe:

“We deden eerder al eens zelf een ICT user survey. Daarbij concludeerden we dat de kunst van het stellen van valide vragen, het feit dat we toch enigszins ons eigen vlees keurden en het ontbreken van benchmark informatie voor ons aanleiding was om naar bestaande oplossingen te kijken. Toevallig benaderde Yorizon me met hun dienstverlening en specifiek met de IT Happiness Survey. Deze survey is laagdrempelig, attractief en dus leuk & snel in te vullen voor de eindgebruikers. Tegelijkertijd levert het voor mij de belangrijkste informatie op waar ik naar op zoek was: de happiness van mijn eindgebruikers met de ICT producten en dienstverlening en de onderbouwing waar het beter kan.

Onze Happy Bunch score is bovengemiddeld en telt samen met onze Happy Potentials op tot liefst 95%.Wat omgekeerd wil zeggen dat slechts 5% in meer of mindere mate unhappy is. Dit neemt niet weg dat we er samen met Pink Elephant voor moeten waken dat dit percentage niet groter wordt en tegelijkertijd dat onze Happy Potentials zich meer en meer zullen moeten gaan scharen onder de Happy Bunch. Dat zal volgend jaar blijken als we de survey zullen herhalen, ik ben benieuwd!”