Celebrate

De relatie tussen happiness en IT is steeds meer voelbaar. Op het niveau van de samenleving, het werk en zelfs binnen het gezin. IT brengt gemak, maar ook angst en frustratie. Yorizon heeft als missie om de bewustwording over het belang van IT en de beleving met IT binnen organisaties te versterken.

Dat stelde ons ook de vraag: “Hoe verhoudt zich de relatie tussen happiness en IT?”.

Om dat verder te onderzoeken hebben we Rijn Vogelaar, spreker, schrijver en trainer op het gebied van de dynamiek van enthousiasme, gevraagd dit te onderzoeken.

Rijn licht toe: “Samen met Erasmus Universiteit voeren we in de komende maanden een meta-analyse uit op verschillende wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Daarnaast ga ik in opdracht van Yorizon een aantal CIO’s, CTO’s en andere IT experts over dit onderwerp interviewen”.

We houden je over deze ontwikkelingen graag op de hoogte. Maar: mogelijk kan je ook aan dit onderzoek bijdragen! Ben jij diegene of ken je iemand met een interessante visie op de relatie IT en happiness?  Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@yorizongroup.com of gebruik het contactformulier.