Reorganisaties, fusies of overnames bieden vaak kansen voor de ICT-organisatie om opnieuw na te denken hoe het ICT-landschap eruit moet gaan zien na de reorganisatie. Het biedt tegelijkertijd ook uitdagingen om verschillende infrastructuren te laten aansluiten. Daarnaast spelen integraties van applicaties en beslissingen rondom het inrichten van een centrale of decentrale servicedesk een rol.

Dit vereist een onderzoeksoplossing die bij de verschillende bedrijfsonderdelen de bestaande perceptie met ICT meet. Te denken valt aan de werkplek, office applicaties, bedrijfsapplicaties, servicedesk en communicatie. De resultaten die hier uit komen kunnen worden gebruikt om ‘best practices’ te formuleren en meteen ook punten om rekening mee te houden in de nieuwe ICT-organisatie. Advies is 3 tot 6 maanden na de implementatie of fusie van het ICT-landschap opnieuw te meten om zodoende de prioriteiten duidelijk te krijgen.