Op 12 november hebben we op The Future IT Workspace event een aantal belangrijke resultaten mogen presenteren van Yorizon’s SIMA-onderzoek. SIMA staat voor Strategic IT management Assessment. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 186 ICT managers in Nederland van organisaties vanaf 100 medewerkers.

De basis van dit onderzoek is gelegd door een metal-analyse die is uitgevoerd door Rijn Vogelaar en professor Ruut Veenhoven. In deze meta analyse zijn we op zoek gegaan naar de relatie tussen internet en geluk en de resultaten zijn gebaseerd op 117 bevindingen in 34 artikelen. Om dit relevant te maken voor organisaties en bedrijven hebben we een 15-tal interviews uitgevoerd met CIO’s & IT management van grotere organisaties in Nederland. Uit de interviews kwam naar voren dat er behoefte is om zich te vergelijken met andere IT-organisaties. Dat heeft ons op het idee gebracht om ook een kwantitatief benchmark onderzoek op te zetten op basis van self-assesment van IT-management.

We hebben dus informatie uit de interviews, de kennis binnen Yorizon en wetenschappelijke kennis over geluk gebruikt om een vragenlijst op te stellen over IT en werkgeluk. Deze vragenlijst is geclusterd in de volgende 5 onderwerpen:

Het onderzoek levert inzichten over het IT-functiegebied en het biedt u een waardevolle benchmark met andere IT-organisaties.

Mocht u een management samenvatting willen ontvangen, vraag deze dan kosteloos op via https://www.yorizongroup.com/nl/sima/