IT analytics en end-user feedback programma’s komen samen in fact based en perception-based inzichten in IT services

Door een partnership aan te gaan met Nexthink heeft Yorizon – marktleider in IT Happiness feedback diensten – haar dienstenportfolio uit kunnen breiden met IT end-user analytics software van dit Zwitserse software bedrijf. Daarmee ontstaat een uniek aanbod van zowel het meten van beleving en perceptie met IT alsook op feiten gebaseerde end-user feedback.

De software van Nexthink stelt IT management in staat om de performance van hardware en applicaties, maar ook de mate van bijv. gewenst website bezoek en security te monitoren. Dit gebeurt real-time en kan tot op endpoint niveau worden geraadpleegd. Hiermee wordt het mogelijk om snel te signaleren en pro-actief bij te sturen. Met de onlangs gelanceerde module End-User Feedback kunnen Nexthink klanten daarnaast gericht uitvragingen doen naar end-user tevredenheid alsook bijv. behoefte-peiling naar applicatiegebruik.

Met IT Happiness als centraal speerpunt is de aanpak van Yorizon gericht op het inzichtelijk maken van de bereikte IT services successen en tegelijkertijd om organisaties te helpen om de algehele IT tevredenheid van medewerkers te verbeteren. Yorizon doet dit aan de hand van tools die de perceptie en verwachtingen van end-users inzichtelijk maken. De hieruit voortkomende Overall IT Happiness Score en benchmark helpen organisaties om de verkregen resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. De surveys kunnen op maat worden gemaakt danwel kan gebruik worden gemaakt van de best practice onderwerpen waarmee end-user tevredenheid wordt gemeten.

“Door de samenwerking met Nexthink aan te gaan, ontstaat voor Yorizon een unieke positionering op de end-user feedback markt”,  stelt Cees-Pieter den Hartog, medeoprichter en directeur van Yorizon.  “Met de software van Nexthink hebben we nu naast onze eigen IT Happiness end-user feedback metingen, ook de complementaire objectieve end-user monitoring kunnen toevoegen aan ons productportfolio. Onze klanten krijgen hiermee een volledig aanbod aan monitoring en performance software en consultancy op het gebied van IT end user satisfaction. Of zoals Yorizon het noemt: “IT Happiness”.

Bob Moore, VP Noord-Europa binnen Nexthink: “end-user IT tevredenheid ten aanzien van de digitale werkplek draagt enorm bij aan de productiviteit van de medewerkers, alsook aan het succes van de organisatie. Deze partnership combineert de expertise van Yorizon’s IT Happiness met Nexthink’s real-time analytics. De gezamenlijke inzichten maken het voor IT managers mogelijk om effectieve verbeteringen  door te voeren in service kwaliteit. Daarnaast wordt het mogelijk om toekomstige investeringen in IT beter te instrueren. De partnership met Yorizon is voor Nexthink een natuurlijke ‘fit’ en we kijken ernaar uit om nog meer IT Happiness te verspreiden door de effectieve end-user feedback tool.”