Ontdek de perfecte oplossing voor jouw organisatie

Verken onze IT-eindgebruikerservaringoplossingen, van zelfbedieningsopties tot volledig beheerde enquêteprogramma’s.

OFFLINE

Basic Survey Template

$450 eenmalig

 • Volledige set van best practices vragen
 • Optionele add-ons beschikbaar
 • Online integratie met Microsoft 365
 • Gebruikershandleiding
 • Best practice handleidingen
 • Demo video’s
 • Benchmarks
 • Toegang tot het Yorizon Client Portal

ONLINE

Digital Experience Scan

$1,795  eenmalig

 • Meer dan 40 bewezen vragen
 • Aanpasbare vragen en antwoorden
 • Personaliseerbaar
 • Online integratie met Microsoft 365
 • Eenvoudige distributie via Outlook en Teams
 • Gebruikershandleiding
 • Best practice handleidingen
 • Demo video’s
 • Benchmarks
 • Toegang tot het Yorizon Client Portal
 • Deskundig advies
 • Database
 • Toegewijd team van experts
 • Continu feedbacksysteem

BEHEERD PROGRAMMA

IT Happiness Program

Yorizon survey demo

Neem contact op

 • Continu IT-eindgebruikersfeedbackprogramma
 • Toegewijd team van experts voor implementatie, distributie en analyse van enquêtes
 • Bepaal de frequentie van enquêtedistributie (jaarlijks, kwartaal en meer)
 • Scores en prioriteiten
 • Branchenormen en wereldwijde benchmarks
 • Managementrapporten
 • Databases
 • Advies en consultancy

OFFLINE

Basic Survey Template

$450 one-off

✅ Complete best-practice question set

✅ Add-ons available separately

❌ Online integration with Microsoft 365

❌ User Manual

❌ Best-practice Guides

❌ Demo Videos

❌ Benchmarks

❌ Access to Yorizon Client Portal

ONLINE

Digital Experience Scan

$1,795  one-off

✅ 40+ Proven questions

✅ Customizable question and answers

✅ Brandable

✅ Online integration with Microsoft 365

✅ Simple distribution through Outlook and Teams

✅ User Manual

✅ Best-practice Guides

✅ Demo Videos

✅ Benchmarks

✅ Access to Yorizon Client Portal

❌ Expert advice

❌ Database

❌ Assigned team of experts

❌ Continuous feedback system

MANAGED PROGRAM

IT Happiness Program

Yorizon survey demo

Contact us

✅ Continuous IT end user feedback program

✅ Assigned team of experts to implement, distribute and analyze survey

✅ Decide frequency of survey distribution (Annually, Quarterly and more)

✅ Scores and Priorities

✅ Industry and Global Benchmarks

✅ Management Reports

✅ Databases

✅ Advice and Consulting