Privacyverklaring

Dank u voor uw belangstelling voor de IT Happiness survey en vooral voor de manier waarop uw feedback wordt verwerkt.

Deze IT Happiness survey wordt uitgevoerd door Yorizon, een erkende en onafhankelijke partner van Kraft Heinz. Yorizon is een bedrijf dat al meer dan tien jaar gespecialiseerd is in het beheer van IT Survey diensten. Yorizon en Kraft Heinz nemen de beveiliging van gegevens zeer serieus. Meer informatie over dit enquêteproject is te vinden op het Kraft Heinz intranet.

Alle enquêtegegevens zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklaring voor werknemers die op u van toepassing is, indien die er is. In geval van een conflict tussen de geheimhoudingsverklaring en de privacyverklaring voor werknemers die op u van toepassing is, heeft de privacyverklaring voor werknemers voorrang. De resultaten worden op geaggregeerde basis aan Kraft Heinz gerapporteerd in de analyse-omgeving van Yorizon en binnen statische rapporten. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken als onderdeel van uw antwoorden op de enquête. Persoonsgegevens die u verkiest te verstrekken als onderdeel van de antwoorden op de vrije tekst in de enquête zullen aan Kraft Heinz worden verstrekt als onderdeel van de geaggregeerde rapportage van de resultaten door Yorizon.

Als u vragen hebt over de verwerking van enquêtegegevens, kunt u contact opnemen met het Privacy Team op privacy@kraftheinz.com

Ga voor meer informatie over Yorizon naar https://www.yorizongroup.com/