Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie ankietą IT Happiness survey, w szczególności sposobem przetwarzania opinii zwrotnej.

Niniejsza ankieta IT Happiness survey jest przeprowadzana przez firmę Yorizon, która jest uznanym i niezależnym partnerem firmy Kraft Heinz. Yorizon jest firmą specjalizującą się od ponad dekady w usługach zarządzanych IT Survey. Yorizon i Kraft Heinz bardzo poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa danych. Więcej informacji na temat tej ankiety można znaleźć w internacie Kraft Heinz.

Wszystkie dane ankiety będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mającą zastosowanie informacją o ochronie prywatności pracowników, jeśli taka istnieje. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy informacją o poufności a informacją o ochronie prywatności pracowników, która Cię obowiązuje, pierwszeństwo ma informacja o ochronie prywatności pracowników. Wyniki ankiety są przekazywane firmie Kraft Heinz w formie zagregowanej w środowisku analitycznym Yorizon oraz w raportach statycznych. W odpowiedziach ankiety nie musisz podawać żadnych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, które udostępnisz w ramach odpowiedzi w ankiecie zostaną przekazane firmie Kraft Heinz w ramach raportowania zagregowanych wyników przez Yorizon.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych ankiety prosimy o kontakt z Privacy Team pod adresem privacy@kraftheinz.com

Więcej informacji na temat firmy Yorizon można znaleźć na stronie https://www.yorizongroup.com/