DIGITAAL WELZIJN DIAGNOSE

De digitalisering heeft een diepgaande invloed op ons werk en leven. Het beïnvloedt onze gezondheid, productiviteit en geluk. De manier van werken en de cultuur binnen een organisatie, is hierop sterk van invloed.  

Wat is digitaal welzijn en digitale gezondheid? 

Digitaal welzijn verwijst naar de mate waarin digitalisering bijdraagt aan of afbreuk doet aan ons welzijn. Een organisatie is digitaal gezond wanneer medewerkers een hoog niveau van digitaal welzijn ervaren. Dit houdt in dat de interactie met digitale middelen leidt tot een optimale balans tussen gezondheid, productiviteit en werkgeluk. 

Vier kritieke componenten van digitaal welzijn

Om het niveau van digitaal welzijn binnen een organisatie te kunnen vaststellen heeft Yorizon de Digitaal Welzijn Diagnose ontwikkeld (DWD).

De DWD meet vier kritieke componenten van digitaal welzijn

DIGITALE MIDDELEN

We evalueren de tevredenheid met de digital werkplek; de hardware, applicaties, tools en het netwerk. 

DIGITALE ONDERSTEUNING

We onderzoeken de formele (IT service desk) en informele ondersteuning (collega’s) die medewerkers ervaren.

DIGITALE VAARDIGHEDEN

We meten de digitale kennis en vaardigheden van medewerkers en de ontwikkelbereidheid.

DIGITAAL GEDRAG

We meten digitaal gedrag, zoals digitale afleiding, offline pauzes, balans in bereikbaarheid, etc.

De resultaten van deze diagnose kunnen direct worden ingezet om praktische interventies door te voeren

Wat zijn mogelijke interventies? 

DIGITALE MIDDELEN

Zowel kleine verbeteringen in hardware, software of netwerken als grote digitale transformaties kunnen een aanzienlijk effect hebben op het digitale welzijn van werknemers. 

DIGITALE ONDERSTEUNING

Het inzetten van laagdrempelige ondersteuning, zoals het aanstellen van digicoaches of IT ambassadeurs blijkt een zeer effectieve en hooggewaardeerde interventie.

DIGITALE VAARDIGHEDEN

Interventies kunnen variëren van kleine acties, zoals het delen van tips over een softwareprogramma, tot grotere interventies als het aangaan een een digitaal fitheid programma.

DIGITAAL GEDRAG

Voorbeelden van interventies rondom gedrag zijn het implementeren van e-mailetiquette, het maken van afspraken over online vergaderen of het ondergaan van een digitale detox.

Digitaal welzijn metingen rondom interventies

Door voorafgaand aan een interventie een diagnose te doen en achteraf te meten wat het effect is, krijgt een organisatie een goed inzicht in de effectiviteit van de interventie en biedt vaak weer nieuwe informatie om interventies te blijven doen en/of aan te passen. Dit draagt bij aan continue verbetering. 

Wat valt er te winnen? 

Door te focussen op de vier indicatoren van digitaal welzijn, kunnen organisaties een omgeving scheppen die zowel het welzijn van eindgebruikers als de organisatie zelf aanzienlijk verbeteren.

Digitaal welzijn bevordert werkgeluk, enthousiasme en voldoening. Het draagt bij aan een gemeenschapsgevoel en een harmonieuze sfeer.  

Digitaal welzijn zorgt voor een vermindering van verschillende vormen van stress, zoals een gevoel van tijdsdruk en technostress. Het zorgt voor een afname van negatieve emoties, zoals angst en somberheid en het bevordert daarmee een gezondere mentale toestand.  

In een digitale gezonde werkomgeving wordt veel tijd gewonnen, een kostbaar goed in de huidige werkomgeving. Medewerkers zijn niet alleen productiever, ze vinden ook de ruimte vinden om dingen op te pakken, te innoveren of juist even op te laden.

Medewerkers met een hoge mate van digitaal welzijn leveren werk van een hogere kwaliteit en maken minder fouten.

In sommige werkomgevingen kunnen fouten ernstige gevolgen hebben of zelfs fataal zijn. Steeds meer organisaties, waar dit speelt, nemen daarom maatregelen als het gaat om mobiele telefoongebruik op het werk.  

Digitaal welzijn stimuleert aanpassingsvermogen aan nieuwe technologieën, essentieel voor concurrentievoordeel en organisatorische flexibiliteit. 

Organisaties die digitaal welzijn prioriteren trekken en behouden talent, en creëren een cultuur van betrokkenheid en digitale gezondheid. 

Hieronder de mogelijkheden waarop wij u kunnen helpen

FREE

 • Zelfbediening online vragenlijstsjabloon
 • Resultatenpagina
 • Benchmarkgegevens op hoofdlijnen

BASIC

 • Online enquête uitgestuurd door Yorizon
 • Resultaten pagina
 • Volledige benchmark
 • Interpretatie van resultaten
 • Online bespreking van de resultaten en advies

PLUS

 • Online enquête uitgestuurd door Yorizon
 • Resultaten pagina
 • Volledige benchmark
 • Interpretatie van resultaten
 • Vergelijking 0-meting en 1-meting
 • Trendrapport
 • Uitgebreide benchmark
 • Prioriteitenmatrix
 • Presentatie op locatie
 • Ruimte voor enkele bedrijfsspecifieke vragen

FULL PROGRAM

 • Volledig aanpasbare online enquête uitgestuurd door Yorizon
 • Maandelijkse opvolg enquêtes gebaseerd op een steekproef van werknemers
 • Doorlopend — Maandelijkse rapporten, frequent advies of presentaties gebaseerd op uw behoeften en vereisten
 • Advies over interventie en toegang tot netwerkpartners voor verandering & interventie
 • Offerte op aanvraag en gebaseerd op behoeften en vereisten