Home
Solutions
Krijg inzicht in de ervaring met de digitale werkplek

Krijg inzicht in de ervaring met de digitale werkplek

expert
Cees-Pieter
Book a free demo
Voor volwassenheidsfase
We hebben zoveel communicatie-kanalen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Ik krijg er zelfs stress van.
Expert
Cees-Pieter
Plan een gesprek
Waarom is dit belangrijk?

Zonder feedback van medewerkers blijft het gissen

Of u nu de IT-eindgebruikerservaring wilt optimaliseren of beslissingen wilt nemen over uw digitale infrastructuur, bij ons bent u aan het juiste adres. Onze alomvattende aanpak varieert van het opstellen van gerichte IT-onderzoeken tot diepgaande analyses. Door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring op het gebied van tevredenheidsonderzoek en -analyses bieden wij op meerdere niveaus gedetailleerde informatie over de ervaring van medewerkers met uw digitale organisatie

Uw uitdagingen

Geen echte inzichten over de ervaringen van medewerkers
Geen PDCA cyclus voor de digitale ervaringen van medewerkers
Feedback gebaseerd op 'wandelgangenpraat' is ongeschikt voor prioriteitstelling
Te weinig inzicht of medewerkers de digitale werkplek wel optimaal benutten

Wat het oplevert

Onafhankelijke evaluatie door het uitbesteden aan een externe specialist.
Diepgaande inzichten op basis van een gestructureerde methode van feedback
Bewezen methoden om digitale werkplekken zo te verbeteren dat ze bijdragen aan digitaal welzijn
Een externe specialist helpt ons om daarvoor geen interne resources te hoeven inzetten.
Plan een gesprek
Vertrouwd door
Hoe gaat het in z'n werk?

Een beproefde aanpak om het hele project succesvol te leiden.

Aanpak bepalen
Rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw huidige digitale werkomgeving en in lijn met uw strategische doelstellingen en informatiebehoeften, geven wij advies op maat over de meest effectieve aanpak. Dit omvat het definiëren van de scope van het onderzoeksproject om ervoor te zorgen dat het aansluit bij uw behoefte aan managementinformatie.
1
Onboarding en Kick-Off
We bespreken onze methodologie met uw team, waarbij we elke fase verduidelijken voor transparantie. We stemmen met u de inhoud af en bespreken ook gegevensbeveiliging en specifieke tijdlijnen. Vaak begint ons proces met een basisonderzoek, gevolgd door regelmatige trendonderzoeken om de ontwikkelingen te monitoren.
2
Uitvoering en project management
U werkt altijd met een Yorizon projectleider die u begeleidt en assisteert bij elke stap. De projectleider wordt ondersteund door project team met veschillende disciplines. Eventuele wijzigingen, extra eisen of benodigde analyses worden direct opgepakt.
3
Data analyses & rapportages
Wij zorgen voor fijne rapportages die zijn afgestemd op uw wensen. Belangrijke inzichten zijn toegankelijk via de QlikSense BI tool, waartoe u toegang heeft. Daarnaast bieden we regelmatig trendrapporten en op maat gemaakte rapporten. Daarnaast bieden we maatwerk op basis van bijvoorbeeld recente veranderingen of interventies die hebben plaatsgevonden.
4
Advice and Consultancy
We bieden consultancy, presentaties en deelname aan meetings, waarbij we opgenomen video's leveren met interpretaties van bevindingen of live. We delen benchmarkgegevens en best practices vanuit verschillende organisaties op het gebied van verandermanagement en communicatie.
5

Creating a Positive IT Environment: 10 Steps to Boost Morale and Productivity

In today’s fast-paced digital workplace, a positive IT environment isn’t just nice to have; it’s essential for fostering productivity and employee satisfaction. Here’s a comprehensive guide to creating a more positive atmosphere within your IT department:

1. Measure IT User Satisfaction

Begin with the basics by gauging how satisfied your users are with the IT services provided. Use simple surveys to gather feedback. This initial step establishes a baseline and helps identify areas needing improvement.

2. Benchmark Your Performance

Compare your results with other IT departments to understand where you stand. This perspective can highlight strengths and pinpoint areas where your department might be lagging behind.

3. Set Realistic Expectations

Aiming for perfection can set you up for disappointment. Treat your initial satisfaction scores as a starting point for continuous improvement, not as a final verdict.

4. Focus on Achievements

It’s important to focus on what’s working well. Highlighting these successes can motivate your team and build confidence in your IT department’s capabilities.

5. Measure Frequently

Regular feedback is key to continuous improvement. Conducting short, frequent surveys (monthly or quarterly) helps track progress and respond promptly to the needs of your users.

6. ...

Read 5 more things to boost your digital employee experience here

Begin vandaag en praat eens met één van onze experts

Geheel vrijblijvend. Incl. advies
Plan gesprek
Overweegt u liever intern iets op te zetten?
Bekijk of bestel basis opties in onze shop

Andere oplossingen

Meet de waardering met de IT Service Desk
Volwassenheidsfase
Ontdek
Krijg inzicht in de ervaring met de digitale werkplek
Volwassenheidsfase
Ontdek
Begrijp de impact van IT op het digitaal welzijn
Volwassenheidsfase
Ontdek
Evalueer de impact van IT change
Volwassenheidsfase
Ontdek
Meet en weet de waarde die IT aan de business levert
Volwassenheidsfase
Ontdek
Evalueer digitale vaardigheden en impact op productiviteit
Volwassenheidsfase
Ontdek
Begrijp de bereidheid voor nieuwe technologie adoptie
Volwassenheidsfase
Ontdek
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.