chatsimple
Home
Solutions
Evalueer digitale vaardigheden en impact op productiviteit

Evalueer digitale vaardigheden en impact op productiviteit

Voor volwassenheidsfase
We hebben zoveel communicatie-kanalen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Ik krijg er zelfs stress van.
Waarom is dit belangrijk?

Breng digitale vaardighjeden op een hoger niveau. Blijf niet achter en bouw een digitaal vaardige organisatie.

Inzicht in het collectieve niveau van digitale vaardigheden is essentieel om investeringen in digitale transformatie recht te doen. En dat niet alleen: gebrek aan digitaal vaardige medewerkers is nadelig voor de organisatie maar ook voor het digitale welzijn van medewerkers.

Uw uitdagingen

Te weinig inzicht of medewerkers de digitale werkplek wel optimaal benutten
We hebben feedback nodig over de kwaliteit en bijdrage van huidige trainingsaanbod
Gebrek aan data om beslissingen te nemen over de inzet van training
Medewerkers passen zich aan nieuwe tools en applicaties onvoldoende aan

Wat het oplevert

Mogelijkheid om gericht trainingen aan te bieden
Implementatie van een feedback systeem voor training en opleiding
Ontwikkelen van data gedreven training strategie
Mogelijk en toegankelijk maken van nieuwe technologieën.
Plan een gesprek
Vertrouwd door
Hoe gaat het in z'n werk?

Een beproefde aanpak om het hele project succesvol te leiden.

Aanpak bepalen
Rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw huidige digitale werkomgeving en in lijn met uw strategische doelstellingen en informatiebehoeften, geven wij advies op maat over de meest effectieve aanpak. Dit omvat het definiëren van de scope van het onderzoeksproject om ervoor te zorgen dat het aansluit bij uw behoefte aan managementinformatie.
1
Onboarding en Kick-Off
We bespreken onze methodologie met uw team, waarbij we elke fase verduidelijken voor transparantie. We stemmen met u de inhoud af en bespreken ook gegevensbeveiliging en specifieke tijdlijnen. Vaak begint ons proces met een basisonderzoek, gevolgd door regelmatige trendonderzoeken om de ontwikkelingen te monitoren.
2
Uitvoering en project management
U werkt altijd met een Yorizon projectleider die u begeleidt en assisteert bij elke stap. De projectleider wordt ondersteund door project team met veschillende disciplines. Eventuele wijzigingen, extra eisen of benodigde analyses worden direct opgepakt.
3
Data analyses & rapportages
Wij zorgen voor fijne rapportages die zijn afgestemd op uw wensen. Belangrijke inzichten zijn toegankelijk via de QlikSense BI tool, waartoe u toegang heeft. Daarnaast bieden we regelmatig trendrapporten en op maat gemaakte rapporten. Daarnaast bieden we maatwerk op basis van bijvoorbeeld recente veranderingen of interventies die hebben plaatsgevonden.
4
Advice and Consultancy
We bieden consultancy, presentaties en deelname aan meetings, waarbij we opgenomen video's leveren met interpretaties van bevindingen of live. We delen benchmarkgegevens en best practices vanuit verschillende organisaties op het gebied van verandermanagement en communicatie.
5

Latent digitaal analfabetisme

Digitalisering biedt veel kansen.

Het verhoogt het gemak en de welvaart. Het potentieel voor verdere economische groei en verbeterd welzijn is enorm. Het is echter niet automatisch dat iedereen deze kansen optimaal kan benutten. Het duurt niet lang om achterop te raken. Onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen mensen dan in een neerwaartse spiraal drijven. Dat geldt voor senioren die niet met hun tijd mee zijn gegaan. Maar het is ook een realiteit voor werknemers die een slag hebben gemist of voor jongeren die de informatiestroom niet meer aankunnen. Het geldt in sommige situaties ook voor jou of mij. Laten we dus proberen elkaar niet te verliezen in de op hol geslagen digitale trein. Er is hier een duidelijke rol weggelegd voor onderwijs, overheid en bedrijfsleven, zoals hierboven besproken.

Maar we kunnen elkaar ook een helpende hand bieden.

Een goed voorbeeld hiervan kwam naar voren tijdens een van onze trainingen. Tijdens de sessie legde een IT-medewerker van een grote Nederlandse bank uit hoe zij en haar collega's elke maand vrijwillig computerles geven aan bewoners van een nabijgelegen verpleeghuis. We hoeven niet te wachten tot de politici dit op de agenda hebben gezet. Kijk uit voor een collega die moeite heeft met een nieuwe sollicitatie of iemand in je sociale omgeving die digitaal achterloopt. Met een beetje tijd, aandacht en begrip kan er vaak weer iemand aan boord komen.

Lees meer over persoonlijke, sociale en economische gevolgen van latent digitaal analfabetisme hier

Begin vandaag en praat eens met één van onze experts

Geheel vrijblijvend. Incl. advies
Plan gesprek
Overweegt u liever intern iets op te zetten?
Bekijk of bestel basis opties in onze shop

Andere oplossingen

Meet de waardering met de IT Service Desk
Volwassenheidsfase
Ontdek
Krijg inzicht in de ervaring met de digitale werkplek
Volwassenheidsfase
Ontdek
Begrijp de impact van IT op het digitaal welzijn
Volwassenheidsfase
Ontdek
Evalueer de impact van IT change
Volwassenheidsfase
Ontdek
Meet en weet de waarde die IT aan de business levert
Volwassenheidsfase
Ontdek
Evalueer digitale vaardigheden en impact op productiviteit
Volwassenheidsfase
Ontdek
Begrijp de bereidheid voor nieuwe technologie adoptie
Volwassenheidsfase
Ontdek
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.