Home
Solutions
Meet en weet de waarde die IT aan de business levert

Meet en weet de waarde die IT aan de business levert

expert
Ademira
Book a free demo
Voor volwassenheidsfase
We hebben zoveel communicatie-kanalen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Ik krijg er zelfs stress van.
Expert
Ademira
Plan een gesprek
Waarom is dit belangrijk?

Maak van IT een echte business partner. Vergroot de waarde voor de organisatie

Ontdek onze op maat gemaakte oplossingen die zijn ontwikkeld om de waarde die IT voor uw organisatie biedt te laten zien. Met Yorizon meet u op effectieve wijze de tevredenheid van diverse stakeolders over IT-diensten en -producten. Daarnaast kijken we naar alle facetten waarin IT bijdraagt aan de business. Verkrijg cruciale inzichten om de impact van IT te vergroten en de dienstverlening in uw hele organisatie te optimaliseren.

Uw uitdagingen

Onvoldoende inzicht in de waardering van digitale oplossingen voor de business
Duidelijke hiaat in wat de business verwacht en wat IT levert
Moeilijk om aan te tonen hoe innovatie bijdraagt aan de business

Wat het oplevert

Een beproefde methode om de perceptie vanuit de business te monitoren en de IT-Business Alignment te vergroten
Het creëren van een cultuur waarin IT en de business nauw samenwerken
Wederzijds begrip over beslissingen vanuit business en technologisch oogpunt
Beter inzicht in bedrijfsvereisten en daarmee bijdrage aan tijd- en kostenbesparende implementaties
Plan een gesprek
Vertrouwd door
Hoe gaat het in z'n werk?

Een beproefde aanpak om het hele project succesvol te leiden.

Aanpak bepalen
Rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw huidige digitale werkomgeving en in lijn met uw strategische doelstellingen en informatiebehoeften, geven wij advies op maat over de meest effectieve aanpak. Dit omvat het definiëren van de scope van het onderzoeksproject om ervoor te zorgen dat het aansluit bij uw behoefte aan managementinformatie.
1
Onboarding en Kick-Off
We bespreken onze methodologie met uw team, waarbij we elke fase verduidelijken voor transparantie. We stemmen met u de inhoud af en bespreken ook gegevensbeveiliging en specifieke tijdlijnen. Vaak begint ons proces met een basisonderzoek, gevolgd door regelmatige trendonderzoeken om de ontwikkelingen te monitoren.
2
Uitvoering en project management
U werkt altijd met een Yorizon projectleider die u begeleidt en assisteert bij elke stap. De projectleider wordt ondersteund door project team met veschillende disciplines. Eventuele wijzigingen, extra eisen of benodigde analyses worden direct opgepakt.
3
Data analyses & rapportages
Wij zorgen voor fijne rapportages die zijn afgestemd op uw wensen. Belangrijke inzichten zijn toegankelijk via de QlikSense BI tool, waartoe u toegang heeft. Daarnaast bieden we regelmatig trendrapporten en op maat gemaakte rapporten. Daarnaast bieden we maatwerk op basis van bijvoorbeeld recente veranderingen of interventies die hebben plaatsgevonden.
4
Advice and Consultancy
We bieden consultancy, presentaties en deelname aan meetings, waarbij we opgenomen video's leveren met interpretaties van bevindingen of live. We delen benchmarkgegevens en best practices vanuit verschillende organisaties op het gebied van verandermanagement en communicatie.
5

Management Summary: 5 Essential Aspects to Consider

For IT and business leaders, aligning digital capabilities with organizational objectives is not a one-time task but an ongoing process. It requires a deep understanding of business strategy, workforce skills, organizational structure, performance monitoring, and financial management. By maintaining visibility in these five key areas, companies can ensure that their digital initiatives drive significant value and support their long-term goals. Embracing this holistic approach will enable organizations to thrive in an increasingly digital world.

 1. Strategic Integration of Technology Resources:
  • What to Monitor: The alignment of technology resources (people, processes, computers, software) with business goals.
  • Why It’s Crucial: Viewing and utilizing technology as strategic partners ensures that investments drive business value and support the firm’s mission.
 2. Skill Development and Workforce Preparedness:
  • What to Monitor: The skills of IT personnel and the broader workforce, including training, career opportunities, and digital literacy.
  • Why It’s Crucial: A skilled workforce is essential for effective technology utilization. Adequate skills ensure the success of digital initiatives and mitigate inefficiencies.
 3. Organizational Structure and Integration:
  • What to Monitor: The structure of the IT organization and its integration with other business functions, including centralization vs. decentralization and service integration.
  • Why It’s Crucial: An efficient structure promotes better communication and resource allocation, preventing silos and ensuring cohesive project execution.
 4. Performance Monitoring and Feedback:
  • What to Monitor: IT performance through KPIs, feedback from business units, and the evaluation of IT projects.
  • Why It’s Crucial: Continuous performance monitoring keeps IT initiatives on track, ensuring alignment with business goals and enabling timely issue resolution.
 5. Financial Management and Value Assessment:
  • What to Monitor: Financial aspects of IT, including costs, value for money, and business services cost allocation.
  • Why It’s Crucial: Effective financial management maximizes the value of IT investments, optimizing spending and ensuring desired returns on investment.

Begin vandaag en praat eens met één van onze experts

Geheel vrijblijvend. Incl. advies
Plan gesprek
Overweegt u liever intern iets op te zetten?
Bekijk of bestel basis opties in onze shop

Andere oplossingen

Meet de waardering met de IT Service Desk
Volwassenheidsfase
Ontdek
Krijg inzicht in de ervaring met de digitale werkplek
Volwassenheidsfase
Ontdek
Evalueer de impact van IT change
Volwassenheidsfase
Ontdek
Begrijp de impact van IT op het digitaal welzijn
Volwassenheidsfase
Ontdek
Meet en weet de waarde die IT aan de business levert
Volwassenheidsfase
Ontdek
Evalueer digitale vaardigheden en impact op productiviteit
Volwassenheidsfase
Ontdek
Begrijp de bereidheid voor nieuwe technologie adoptie
Volwassenheidsfase
Ontdek
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.