Wij bieden waardevol en bruikbaar inzicht in de digitale werkplekervaring van medewerkers.

Yorizon IT Happiness Programma

Inzicht| Online best practice survey | Scores & Prioriteiten | Benchmarks | Management rapportages | Advies

WAT IS HET IT HAPPINESS PROGRAMMA?

Het IT Happiness Programma is ontwikkeld om feedback van eindgebruikers een essentieel onderdeel van uw managementinformatiestroom te maken. Dit betekent dat u, afhankelijk van welk programma u kiest, periodiek inzicht krijgt in het ‘digitale welzijn’ van uw medewerkers. Digitaal welzijn bestaat uit de volgende 4 KPI-componenten:

 • Digitale Werkplek: tevredenheid met alle digitale werkplek aspecten

 • Support: tevredenheid met ICT support

 • Vaardigheden: niveau van digitale vaardigheden en behoefte om te leren

 • Gedrag: gezond gebruik van technologie

Het resultaat is een toename van IT Happiness (eindgebruikerservaring), hogere productiviteit en minder (werk)stress, wat een positieve impact heeft op de mensen en de organisatie. Deze impact is meetbaar te maken, en de resultaten zijn heel goed uit te drukken in KPI’s.

Frequent inzicht, ontwikkelingen, trends en observaties van de digitale ervaring.

 Eindgebruiker Tevredenheid Vragenset

Maak gebruik van de best practice IT-vragenset voor zowel inhoud alsook doordacht format voor eindgebruikertevredenheid met de digitale werkplek.

Beproefde onderzoeksaanpak

Kennis, technologie, methodologieën, best-practices, professioneel ontwerp en benchmarking om aan uw informatiebehoeften en doelstellingen te voldoen.

Dashboard, rapportages en benchmarks

Boeiende interactieve rapporten en dashboards met benchmarkgegevens waarmee u doelstellingen en acties kunt definiëren.

Interpretatie & overdracht van kennis

Interpretatie van de resultaten door onze specialisten in frequente één-op-één webvergaderingen. Delen van kennis om acties aan te sturen.

Wij houden online surveys via verschillende kanalen, met een serie vragen op basis van de vier modules:

Digitale Werkplek | ICT Support | Digitale Vaardigheden | Digitaal Gedrag.

De vragen worden ontwikkeld aan de hand van best practices op basis van onze ervaring. Samen met u stellen we een communicatieplan op voor verschillende belanghebbenden. Wij configureren de vragenlijst, bieden deze indien nodig in verschillende talen aan, zorgen voor de distributie van de vragenlijst, verzamelen feedback, analyseren deze en bieden toegang tot een management dashboard.

Kern onderwerpen: 

Doorlopende feedback (PULSE PROGRAMMA) of op jaarbasis (ANNUAL PROGRAMMA).

ONBOARDING & IMPLEMENTATIE

 • Leer de organisatie, de systemen en de ICT-infrastructuur kennen
 • Aanpak, proces en tijdlijnen bespreken
 • Op maat maken van de vragenlijst
 • Vertalingen
 • Configureren
 • Beveiligingsinstellingen
 • Testen
 • Communicatiesjablonen delen

ANNUAL

Jaarlijks trend survey programma

 • Nulmeting: onder 100% van de eindgebruikerspolulatie
 • Verzending van de survey
 • Data collectie en hosting
 • Rapportages
 • Toegang tot het dashboard
 • Presentatie na afronding van de nulmeting
 • Jaarlijkse trend metingen onder 100% van de eindgebruikerspopulatie

PULSE

Maandelijks trend survey programma

 • Nulmeting: onder 1/12 deel van de eindgebruikerspopulatie
 • Maandelijkse verzending van de survey
 • Data collectie en hosting
 • Rapportages
 • Toegang tot het dashboard
 • Presentatie na de eerste maand
 • Maandelijkse trend metingen onder 1/12 deel van de eindgebruikerspolulatie
 • Maandelijkse Sync meetings
 • Kwartaallijks inhoudelijke aanalyses en advies

Aantrekkelijke rapporten en dashboards voor waardevolle en bruikbare informatie..

Alle onderzoeksresultaten zijn toegankelijk via een online platform, dat wordt aangestuurd door QlikSense® technologie. YORT is bedoeld voor IT-managers om de prestaties binnen hun IT-omgeving te monitoren, waarbij ze zowel een overzicht op hoog niveau hebben als de mogelijkheid om in te zoomen tot in de kleinste details van de IT-prestaties.

Het IT Happiness Programma is ontwikkeld om eindgebruikers-feedback een essentieel en continu onderdeel te laten worden van uw management informatie.

Maak gebruik van benchmark data die standaard onderdeel uitmaken van onze management rapportages.

IT Questionnaire

Trots om voor vele mooie bedrijven en organisaties te mogen werken.

VRAAG DOCUMENTATIE AAN

IT Happiness Program