Wij helpen de IT Happiness in uw organisatie te verhogen.

BEWUSTWORDING

ONDERZOEK & MONITOR

ACTIVATIE

Yorizon vragenlijst demo

De IT Happiness monitor is het fundament waarop het IT Happiness programma oorspronkelijk is gebouwd

  • Wij brengen voor zowel IT management als Managed Service Providers de feedback van IT-eindgebruikers in kaart.
  • Ondersteund door beproefde vragensets, high-end en secured survey tooling en benchmark data, leveren we waardevolle en direct bruikbare management informatie.
  • Via geavanceerde rapportagesystemen kan worden ingezoomd op elk detail niveau van de beleving met de digitale werkplek en service desk in uw organisatie

ALS JE NIET MEET, KAN JE OOK NIET VERBETEREN. 

  • Je krijgt toegang tot ons rapportageplatform: inzicht in trends en ontwikkelingen in tevredenheid.

  • Benchmark data maken het mogelijk de resultaten van jouw organisatie te vergelijken met de resultaten afkomstig uit onze database.

“Simpele vraagstelling met een beperkte omvang in een maandelijkse frequentie, gesteld aan een wisselend deel van onze klanten, moest er voor zorgen dat we sneller inzicht konden krijgen én scherper konden acteren op bijsturing.”

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
IT Department

 “Dankzij IT-Happiness kan ICT haar processen op specifieke knelpunten optimaliseren en kijken waar de mogelijkheden zitten om de organisatie nog beter te kunnen ondersteunen, te trainen en te begeleiden.” 

Waterschap Rijn en IJssel
IT department

TROTS OM VOOR EN MET MOOIE ORGANISATIES TE MOGEN WERKEN:

Knauf IT Happiness
Maersk IT User Satisfaction
Roche IT User Satisfaction
Canon IT User Satisfaction
AirFranceKLM IT User Satisfaction

Het begrijpen, monitoren en activeren van IT Happiness gaat een positieve invloed hebben op mensen en organisaties.

WAAROM ONZE KLANTEN GRAAG MET ONS WERKEN

  • Verandert je (ICT)-organisatie voortdurend en zou je grip willen blijven houden op wat je gebruikers of business stakeholders vinden?
  • Zou je willen weten hoe jouw verbeteracties hebben geleid tot een andere perceptie van of hogere tevredenheid ten aanzien van je dienstverlening?
  • Zou je behoefte hebben aan een 0-meting als basis voor geplande veranderingen?
  • Is klanttevredenheid een vereiste in je SLA’s met de business of eindgebruiker?
  • Zou je regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek willen doen maar heb je niet de mensen en/of middelen om dit goed uit te voeren?

PLAN EEN GESPREK MET ONS IN!

Plan nu een (telefoon/Skype) gesprek.