chatsimple

Bepaal je digitale horizon

Zorg voor de juiste inzichten

Verbeter het digitaal welzijn

Blijf niet achter. Weet wat er leeft. Zorg voor inzicht in de digitale werkplekervaring van uw medewerkers.
Vertrouwd door

Ontdek de mogelijkheden om te leren van ervaringen van eindgebruikers

Maak feedback van eindgebruikers en business stakeholders een essentieel onderdeel van uw managementinformatie. Meet, weet, leer en verbeter. Wij geven u inzicht in het ‘digitale welzijn’ van uw medewerkers om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

closeup asian man looking at screen while in online team meeting
closeup asian man looking at screen while in online team meeting

In welke fase zit uw organisatie?

Bekijk de oplossingen die daar bij passen

Digitale horizon bepalen

Momenteel geen of te weinig inzicht in de tevredenheid met de digitale tools en services en de impact op productiviteit.

Medewerkers gebruiken een veelal standaard digitale werkplek en de focus ligt op efficiency van werkprocessen en kostenbeheersing.

De nadruk ligt op digitale transformatie om efficiency te verbeteren, schaalbaarheid te vergroten en veiligheid te waarborgen waarbij mensen plezierig en productief kunnen werken.

Business en IT verbinden

Het management erkent steeds meer het belang van de eindgebruikerservaring, wat leidt tot beter onderbouwde technologische beslissingen.

De organisatie integreert en automatiseert systemen om activiteiten te stroomlijnen en handmatige taken tussen afdelingen te verminderen.

Een responsieve en adaptieve strategie voor het continue meten en ontwikkelen van de perceptie en ervaring van medewerkers over digitale tools, applicaties en services.

Digitaal welzijn verbeteren

Behoefte aan een feedback loop om digitale tools, apps en services continu te verbeteren en te verfijnen in lijn met de behoeften van de medewerkers en de business.

Er is besef en aandacht voor de impact die de digitale omgeving heeft op het welzijn van medewerkers.

De focus verschuift naar het onderhouden van een digitale omgeving die de algehele digitale gezondheid van de organisatie verbetert.

Hulp nodig bij het vinden van de juiste oplossing?

We helpen graag!
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.